Logowanie

Pamiętaj mnie

Jesteś duszpasterzem?

Już teraz zgłoś swoją parafię!

Pomoc Zgłoszenie

Współpraca

Chcesz włączyć się w naszą akcję i pomóc rozwojowi naszego serwisu? Zapraszamy Ciebie do współpracy, Ty także możesz zostać współautorem tej inicjatywy!

Regulamin Współpraca

 1. Postanowienia Ogólne

  Wizyta w serwisie internetowym OgloszeniaParafialne.pl i korzystanie z jego zawartości są jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Polityce prywatności, oraz Regulaminie. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

  Wszelkie kwestie opisane w tym tekście sporządzone zostały przez Właściciela Serwisu, którym jest EMTRONET Andrzej Rzeźnik, z siedzibą w Poznaniu, ul. Janickiego 22, NIP: 781-115-07-02.

 2. Dane osobowe
  1. W przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (co następuje w chwili rejestracji oraz akceptacji regulaminu) Właściciel Serwisu zapewnia, że zostaną one użyte w celach zapewniania najwyższej jakości świadczonych przez niego usług. Właściciel Serwisu zapewnia także zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w tym prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  2. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oznacza, że osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przed Właściciela Serwisu.
  3. Odwiedzający serwis internetowy OgloszeniaParafialne.pl może dobrowolnie się do niego zarejestrować. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Serwisu i na publikacje danych wyświetlanych w jego profilu zgodnie własnymi ustawieniami prywatności użytkownika w zakładce „Mój Profil”.
  4. Użytkownik korzystający z serwisu nie jest zobowiązany do ujawnienia swojej tożsamości. W każdej chwili użytkownik może zmienić ustawienia sposobu wyświetlania jego profilu w zakładce "Mój Profil", lub skorzystać z funkcji konta anonimowego, którego nie widzą inni użytkownicy serwisu.
  5. Dane osobowe użytkowników zbierane są celem funkcjonowania serwisu w tym możliwości utworzenia przez użytkowników ich własnych profilów, przesyłania między sobą wiadomości oraz innych działań o charakterze społecznościowym.
  6. Profile parafii znajdujące się w serwisie nie odpowiadają przynależności wyznaniowej do danej wspólnoty religijnej. Osoba zapisująca się do serwisu nie podaje swojego wyznania religijnego, przynależności wyznaniowej ani innych danych ujętych w Art 27 punkt 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883).
  7. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  8. Na wniosek osoby której dane dotyczą administrator jest zobowiązany w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji o tym: jakie dane osobowe zawiera zbiór, w jaki sposób zebrano dane, w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane, w jakim zakresie oraz komu dane zostałe udostępnione.
  9. Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiedniądo zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnęrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 3. Decyzje użytkownika

  Użytkownik ma prawo zmienić treść wcześniej podanych danych osobowych, celem sprostowania ich wiarygodności. Użytkownik ma prawo zablokować pliki "cookies" w swojej przeglądarce.

 4. Wiadomości do Użytkownika / Korespondencja

  EMTRONET.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanych przez Użytkownika danych osobowych (w tym teleadresowych) do rozpowszechniania:

  • treści dotyczących zmian w funkcjonowaniu serwisu,
  • treści niekomercyjnych (życzeń, informacji o wirusach, notatek osobistych itp.),
  • treści komercyjnych tylko za uprzednią zgodą użytkownika, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
 5. Blokada konta

  Użytkownik może dobrowolnie rozwiązać umowę w dowolnym czasie, z wykorzystaniem formularza, dostępnego pod adresem http://ogloszeniaparafialne.pl/users/delete. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem konta.

 6. Kwestie techniczne, pliki "cookies"

  Serwis może przechowywać w swojej bazie danych informacje takie jak np. adres IP maszyny zalogowanej do Serwisu. Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, do zbierania statystycznych informacji demograficznych, oraz rejestrowania nadużyć. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia prawa lub działania na szkodę Serwisu lub jego użytkowników. Pliki "cookies" wykorzystywane są między innymi do dostarczania użytkownikowi informacji z serwisu dostosowanych do jego oczekiwań, a także umożliwiają mu wykonywanie pewnych operacji. Plik „cookie” zawiera informacje, które mogą być wysyłane z serwisu do przeglądarki Użytkownika, a następnie zapisywane w Jego systemie. Wykorzystywanie przez Serwis plików "cookies" zapewnia lepszą obsługę Użytkownika przy ponownym korzystaniu z serwisu. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informacje o otrzymywaniu plików cookie, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia. Użytkownik może również całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, jednak może się to wiązać z pewnymi nieprawidłowościami w dalszym funkcjonowaniu serwisu.